• Startsida

TRÅLVERKSTAD

FF Norden arbetar med nytillverkning av selektiva trålar och jobbar kontinuerligt med innovativa lösningar för att kunna följa de nya reglerna kring bla utkastförbud. 

Trålbinderi är ett unikt hantverk med målet att fånga så stora fiskar som möjligt och låta mindre fiskar passera igenom maskorna och tillbaka ut i havet. I de nya trålarna som utvecklas på Fiskareföreningen Norden drivs den här selektiviteten ännu längre, för att säkerställa att mindre exemplar kommer igenom och kan stanna i havet för att växa till sig. 
 

  • I trålbinderiet tillverkar, reparerar och justerar vi trålar efter våra kunders behov och önskemål.
  • Vi pressar även wire med taluriter och kauser i önskad längd och grovlek.
  • Vi har även ett stort sortiment av kätting och schackels.

SPORT & SKYDDSNÄT

Fotbollsnät av polyeten 4 mm i 2 färger.

Vi tillverkar olika typer av nät, fotboll, handboll, ishockey, bandy mm och även skyddsnät till fotboll, bandy, handbollsplaner och ishockeyrinkar mm.

 

Vi tillverkar mål och skyddsnät av högsta kvalitet (Polyeten) till alla sporter.

 

Interaktiv karta för rena stränder i hela Bohuslän

Antalet frivilliga insatser för att ta hand om ilandflutet marint skräp på våra stränder och i vår skärgård har ökat. För att underlätta för både frivilliga städare och för de som ska hämta strandskräpet har kommunerna i hela Bohuslän utvecklat ett verktyg i form av en webbaserad karta, kallad Strandstädarkartan.

​www.renkust.se

ETT RENT HAV - VÅR FRAMTID = projekt ren kustlinje 2016-2018

Vad innebär projektet Ren kustlinje

Avfall längs kusten är en gemensam utmaning för länderna kring Kattegatt och Skagerrak. Avfall som exempelvis plast skadar kustmiljöerna och ska därför transporteras bort. Partnerna i projektet "Ren kustlinje" kommer att föra samman aktörer i regionen för att arbeta tillsammans för att utveckla nya lösningar på de utmaningar som avfall längs kusterna skapar.

6,4 miljoner ton/år avfall hamnar i havet - 75 % är plast. Vi bara fyller på mer och mer varje år. Vi har sett behovet av att omhänderta kasserade nät och plaster av olika slag. Uttjänta nät och trålar samlas in, återvinns, får ett nytt liv och miljön skonas. Se filmen nedan om inverkan på miljön..

projekt återvinning av uttjänta fiskeredskap

Vi jobbar med att minska läckage av plast till hav och natur - minskad användning, effektivare insamling och högre värdering av plast. 


Projektet ska minska plast i havet genom att bidra till att uttjänta fiskeredskap samlas in och återvinns istället för att som idag i bästa fall gå till deponi. Vi ska skapa styrmedel, insamlingssystem, sortering och värdehöjande processer för uttjänta fiskeredskap. 

Projektet stödjs av Naturvårdsverket

kronprinsessan victoria på besök

Besök av miljöminister Carolina Skoog

Vi tar emot och återvinner
marint skräp

-håll havet rent-
återvinning av marint skräp

Om projektet: 

Ett renare hav med yrkesfiskets hjälp
Som ett led i att skapa ett renare, friskare och levande hav i Skagerack, initierar Smögens Fiskauktion i samarbete med Fiskareföreningen Norden ett miljöprojekt - Håll Havet Rent.

Projektet ska ge yrkesfiskare möjlighet att, vid ankomst till hamn, på ett enkelt och smidigt sätt kunna kasta och sortera marint skräp som har fastnat i trål och fiskeredskap.

www.hallhavetrent.se

Projektet har stöd av Havs & Vattenmyndigheten

Projekt selektiva redskap 2014 & projekt selektiva
räk-, kräfttrålar 2015

Genom minskade kvoter och insikten sedan länge att bestånden måste vårdas så att de kan uthålligt fiskas har Fiskareföreningen Norden, Smögen, utvecklat selektiva trålar för räk-, kräft- och fiskfiske på Västkusten. Vi strävar också efter att minimera redskapens miljöpåverkan på havsbotten. Projektet pågår och ring oss gärna för mer information.

nu samarbetar Norge, Danmark och sverige i projekt selektiva redskap

I juni 2014 inbjöds fiskare, forskare, myndigheter från Danmark, Norge och Sverige till ett möte på Smögens Havsbad för att gemensamt utveckla selektiva räktrålar. (utsortering av småräka) 

Arbetet tillsammans fortgår och i april 2015 testades en tryggerist i vattentanken på Nordsjöcentrat i Hirtshals med goda resultat för framtida utveckling av selektiva redskap.