• Om FF Norden

Historia

I ett utdrag från Svenska Väskustfiskaren nr 16 1956 kunde man läsa:
-Fiskareföreningen Norden , Smögen, som tidigare mest sysslat med försäljning av drivmedel till fiskebåtar samt lådor, har i sommar öppnat eget trålbinderi i nya hamnen, Smögen.

På verkstaden har man redan fullt arbete med tillverkning av nya och reparation av gamla trålar och för närvarande

sysselsättes 5 man.-

 

Tiderna förändras och vi med den.

 

Fiskareföreningen Norden är en fiskareägd förening på Smögen med 45 medlemmar som varit verksam sedan 1937 inom framför allt fiskets tjänst. I takt med att fisket ändras och minskar så har vi anpassat verksamheten till de nya  marina förutsättningarna. Våra nya områden är

 

  • Trålverkstad med utveckling av selektiva redskap för ett hållbart fiske.
  • Miljöåtervinning av nät/plast och annan utrustning.
  • Tillverkning av skyddsnät och sportnät
  • Uthyrning av verksamhetslokaler

Vår vision

Vår vision är att utveckla Norden till ett starkt miljöprofilerat företag som har kraft att leva kvar i framtiden och anpassa oss till de förändringar vi ser speciellt i kustsamhällena.

Bilder från förr