VI TAR HAND OM UTTJÄNTA FISKEREDSKAP SOM FÅR ETT NYTT LIV

Vi har sett behovet av att omhänderta kasserade nät/fiskeredskap och plaster av olika slag. Genom olika projekt i flera steg skall ett marint återvinningsystem utvecklas för omhändertagande av nät och plastavfall.

 

Uttjänta nät och trålar samlas in, återvinns, får ett nytt liv och miljön skonas.

Vi har startat Sveriges första återvinningscentral i samarbete med Sotenäs Kommun & Sotenäs Symbios center