• Selektiva redskap

vision

Nordens vision är att utveckla selektiviteten vid fiske så långt att endast målarten fångas samt reducera miljöpåverkan av fiskredskapen.

Projekt selektiva räktrålar

  • Bakgrund: I dagens räkfiske fiskas en stor mängd småräka som slängs överbord sk high grading. Enligt internationella havsforskningsrådet dumpades 893 ton röka i Sverige år 2012. Insatser för att utveckla selektiva trålar behövs för att svenskt räkfiske skall bli hållbart.
  • Syfte: Genom att vidareutveckla räktrålarna så att dessa fångar mindre mängder småröka kan svenskt räkfiske bli hållbart och vidareutvecklas som en hörsten i västkustfisket.
  • Mål: Att göra det svenska räkfisket mer elektivt och lägga grunden för en miljöcertifiering.

Och 

SVC Sverige AB

aktuellt

Utdrag från:   Fiskbranschens Riksförbunds nyhetsblad 11 feb 2014

"Svensk räkan är inte under utfiskning och hotas inte av utrotning.

Den svenska sektionen av Världsnaturfonden WWF, en ideell miljöorganisation, meddelade nyligen att vi konsumenter inte bör köpa Nordshavsräka från Västkusten. WWF har rödmarkerat Nordshavsräkan i sin Fiskguide för 2014.

Många som hör om beslutet uppfattar det säkert som att svensk räka hotas av utrotning. Många uppfattar säkert beslutet som att den svenska räkan hotas av utfiskning. Då är det inte svårt att följa WWF:s uppmaning till köpbojkott.

Men svensk räka är inte under utfiskning och utrotning. Inte ens WWF hävdar att det är så. WWF säger i sitt beslut: ”Det är i första hand dåliga beståndsuppskattningar, risk för överfiske, dumpning av små räkor i havet, otydlig förvaltning och kontroll som ligger bakom.” Och WWF fortsätter: ”WWF har upprepade gånger tryckt på ansvariga myndigheter, men responsen har varit svag och få åtgärder har satts in.”

En rödlistad räka är inte samma sak som en räka med rött ljus

I medierna diskuteras i dagarna bland annat att nordhavsräkan Pandalus borealis fått rött ljus i WWFs fiskguide. Olyckligtvis sker i medierna en sammanblandning med ordet ”rödlista”. I den nationella rödlistan som ArtDatabanken tar fram bedöms risken för att en art kommer att dö ut beroende på populationsförändringar, medan WWFs ”rött ljus” är en rådgivande konsumentupplysning som baserar sig på flera faktorer som kan orsaka ekologiska konsekvenser, utöver riktat fiske.

WWF anser alltså att de myndigheter som ska kontrollera gör ett dåligt jobb. Är det en anledning att rödmarkera en art och ekonomiskt slå mot företagare? Vore det inte rimligare att ta ett samtal eller kritisera ansvarig myndighet.
Det är främst myndigheten ”Havs- och vattenmyndigheten” HaV, som ska kontrollera fisket. HaV har meddelat att det finns ett utrymme för fortsatt räkfiske i Västerhavet. Vi har förtroende för Havs- och vattenmyndigheten.

WWF vet att svenska fiskare har ökat maskstorleken i trålpåsen från 35 mm till 47 mm. Denna ökade maskstorlek har minskat andelen småräkor som kommer med i fångsten. Utkast av småräkor är förbjudet i västerhavet sedan 2009. "

Projekt selektiva redskap 2014 fas 1

En ansökan om finansiellt stöd för utveckling av selektiva räktrålar finns till Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Genom enskilda bidrag och egeninsatser från enskilda fiskare har projekten kunnat startats hos oss trots att inga offentliga bidrag har beslutats.

Projektet startades i december 2013 med fiskefartyget "Arkö. De verkliga utkasten dokumenteras genom att samtidigt fiska med en trål som har 35 mm maska och en som har 47 mm.

Nedan levereras en räktrål till Zaida med 47 mm som minsta maska.

Läs mer om projektet i nedan broschyr

Selektiva redskap 2014 Fas 1
Klicka på bilden

aktuella projekt

 

  • Kräfttrål, med utsortering (minskning) av småkräftor och småfiskar, se exempel fig 2.
  • Räktrål, med utsortering (minskning) av småräkor.
  • Fisktrålar, anpassade för att öka dischargen.
  • Passiva redskap, (exempelvis kräftburar) där flyktgångar för fisk skapas.
  • Minimera trålarnas och trålbordens miljöpåverkan på botten samtidigt som
  • bränsleåtgången minskas vid trålning
Exempel på kräfttrål med ökad selektivitet
Djuphavskamera monterad på risten för dokumentation av trålning