IMG_1543_edited.jpg

FISKERETUREN

Lämna in era gamla fiskeredskap och ge dem nytt liv genom Fiskereturen

I projektet insamling, återvinning eller destruktion av uttjänta eller förlorade fiskeredskap jobbar vi tillsammans med Båtskroten, Sotenäs Kommun och Håll Sverige Rent för att upprätta ett nationellt system för insamling.

Med stöd från Havs & Vattenmyndigheten

IMG_4824.JPG

TESTBÄDD

Målet med projektet är utveckling av en testbädd för marint avfall innehållande en fysisk del, en innovationsmiljö samt ett nätverk till andra testbäddar.

Sotenäs Kommun ska utveckla och etablera en testbädd för upcycla, återbruka och återvinna marint avfall. Testbädden kommer att kopplas samman med den marina återvinningscentral. 

Testbädden ska drivas av Sotenäs Kommun och primärt rikta sig till mindre aktörer, såsom innovatörer, start-ups och mindre företag som testare, men kommer även att vara öppen för stora göretag och organisationer. 

Ett samarbete med RISE, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Högskolan Väst, Sotenäs kommun och FF Norden.

Med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

IMG_0831.JPG

UNDERHÅLL AV TRÅLAR

för forskningsfartyget Svea

Vi har uppdraget att underhålla och reparera forskningsfartyget Sveas trålar.


Med vår kompentens och långa erfarenhet hjäper vi SLU:s medarbetare i Lysekil

Med stöd från Sveriges Lantbruksuniversitet

presentation_måvc_stående.png

IOT

Cirkulär industriell symbios

Syftet med detta projekt är att öka lönsamheten, effektiviteten transparensen i industriell symbios Systemet (ISS) i Sotenäs genom att implementera IoT. Det primära syftet med IoT-plattformen är informationsdelning mellan olika aktörer inom ISS med hjälp av IoT-sensorer, automatiska affärssystems-anslutningar och manuell datainmatning. Projektet kommer också att lägga tonvikten på IoT-plattformens skalbarhet vilket gör det möjligt för andra företag, kommuner och till och med allmänheten att ansluta sig till plattformen och konvertera den till en IoT-hubb.

Med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet